Τίτλος

Ενίσχυση της επιχείρησης ΧΡ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο

Φορέας Υλοποίησης

ΧΡ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Προϋπολογισμός

4.767,59 €

Διαρθρωτικό Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Περιγραφή

Κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Covid -19

Στόχοι – Αποτελέσματα

Βελτίωση ρευστότητας επιχείρησης – διατήρηση θέσεων εργασίας